Lovande ansökningar om forskningsanslag till Börje Salming ALS-stiftelse

I början av maj utlyste Börje Salming ALS-stiftelse forskningsanslag till forskare knutna till svenska universitet och högskolor. Nu är forskningsportalen stängd och det har kommit in många intressanta ansökningar om medel för forskning inom ALS-området.
Börje Salming tittar ut över en stad
Foto: Erik Thor

– Vi är mycket glada över det intresse som finns att bedriva forskning för att underlätta för ALS-patienter och anhöriga och att även på sikt bota sjukdomen, säger Ulf Hedin, professor och överläkare i kärlkirurgi vid Karolinska Institutet och forskningssamordnare i Börje Salming ALS-stiftelse.

Tre områden

Anslagen avser grundvetenskapliga och patientnära forskningsprojekt och är indelade i tre områden: studier av orsaker till ALS, utveckling av nya metoder för medicinsk behandling av sjukdomen samt projekt för innovativa lösningar som kan underlätta vid vård av ALS-patienter. 

– Det är mycket glädjande att stiftelsen redan under sitt första verksamhetsår har kunnat öppna för forskare att söka medel. Det har vi kunnat göra tack vare bidrag från alla generösa föreningar, privatpersoner, företag och andra givare, säger Ulf Hedin. 

Nästa steg är att stiftelsens vetenskapliga råd går igenom ansökningarna och lämnar förslag till stiftelsens styrelse. Beslut om tilldelning kommer att ske i slutet av året.  

I stiftelsens vetenskapliga råd ingår:  

Maria Eriksdotter professor i geriatrik, Karolinska Institutet, överläkare Karolinska universitetssjukhuset.

Bo Norrving seniorprofessor i neurologi, Lunds universitet.

Dorota Religa professor i geriatrik Karolinska Institutet, överläkare och biträdande avdelningschef i klinisk geriatrik Karolinska universitetssjukhuset.

Elias Johansson docent och specialistläkare i neurologi, Sahlgrenska akademi

Per Wester professor och överläkare i medicin, Umeå universitet och Karolinska Institutet.

Fredrik Piehl professor i neurologi Karolinska Institutet och överläkare Karolinska universitetssjukhuset. 

Text: Elisabeth Nore

Dela inlägg