Appeal

Appeal 2022-10-22

Nedanstående stiftare har beslutat att bilda Börje Salming ALS insamlingsstiftelse genom att de medel som inflyter efter detta upprop av oss ska som en självständig förmögenhet främja medicinsk vetenskaplig forskning för att öka förståelsen och förbättra behandlingen av amyotrofisk lateralskleros, ALS, i enlighet med stiftelsens stadgar. Bidrag kan lämnas bl a till stiftelsens bankgiro eller Swish.

Karin Karlström
Rikard Josefson

Nedanstående stiftare beslutar härmed att bilda en insamlingsstiftelse genom att de medel som inflyter efter ett upprop av oss ska som en självständig förmögenhet främja det ändamål som framgår av stiftelsens stadgar>>

Stiftelsens namn

Börje Salming ALS insamlingsstiftelse

Ändamål 

Stiftelsen ska främja de  ändamål och förvaltas på det sätt som framgår av  stadgarna.
Stadgarna utgör en integrerad del av detta förordnande.

Förvaltning

För förvaltning av stiftelsens angelägenheter ska finnas en styrelse. Den första styrelsen ska bestå av Karin Karlström, Billy Ydefjäll, Teresa Salming, Ulf Hedin, Nicklas Lidström, Pia Salming och Peter Forsberg
Stiftelsens ordförande ska vara Rikard Josefson.

Revision

Stiftelsen ska ha minst en revisor. Till stiftelsens första revisor utses RSM Stockholm AB.

Stockholm den 22:e oktober 2022

Karin Karlström
Rikard Josefson