Partners och vänner

Partners och vänner till Börje Salming ALS-stiftelse

Börje Salming ALS-Stiftelse samarbetar med partner och vänner till Stiftelsen. 

Vänner är alla klubbar, föreningar, företag, enskilda personer och initiativ som löpande sker för att samla in pengar till Stiftelsen till förmån för att stödja forskning och anhöriga. Vill du vara med och stödja stiftelsen med en insamling? Mejla info@borjesalmingstiftelse.se

Partners arbetar löpande med att stödja Börje Salming ALS-Stiftelse och dess verksamhet.

Stort tack till er alla! Utan er skulle verksamheten inte fungera.