Stöd Börje Salming ALS-stiftelse

Hjälp oss i kampen mot ALS

För att förstå och stoppa ALS krävs mer forskning. Börje Salming ALS-stiftelse stödjer ALS-forskning och anhöriga till drabbade. Stöd stiftelsen med en gåva eller om du vill arrangera en aktivitet för att samla in pengar och tänk gärna på stiftelsen i samband med minnesgåva och vid testamente.

Swisha din gåva till oss

123-135 28 30

Stöd oss genom vår Gåvoshop

Börje Salming ALS-stiftelse bidrar till att hitta en botande behandling av ALS.

Så använder vi din gåva

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte dels genom att lämna ekonomiskt stöd till framstående forskare i Sverige eller utomlands.

Forskning

Börje Salmings ALS stiftelse har som ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning för att öka förståelsen och förbättra behandlingen av amyotrofisk lateralskleros, ALS. Stiftelsen ska också skapa initiativ vars syfte är att underlätta och ge ett stöd för drabbade och anhöriga.

Stöd till anhöriga

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte dels genom att lämna ekonomiskt stöd till framstående forskare i Sverige eller utomlands, dels genom att lämna ekonomiskt stöd som på olika sätt bidrar till att sprida kunskaper om ALS och ge ett stöd till drabbade och deras anhöriga. Visionen är att skapa ett center där drabbade och anhöriga kan få stöd.