Börje Salming

Få en inblick i alla stora händelser som ägde rum under Börjes fantastiska liv och lär känna vem han var bakom hockeyhjälmen.

Hjälp oss att hjälpa

Börje Salming ALS-stiftelse bidrar till att hitta en botande behandling av ALS