Forskningsportalen

Portalen för ALS-forskare att söka medel öppnar den 2 maj 2023

Börje Salming ALS-stiftelse tar emot ansökningar för finansiering av grundvetenskapliga och patientnära forskningsprojekt som är inriktade på studier av orsaker till ALS, utveckling av nya metoder för medicinsk behandling av sjukdomen samt projekt för innovativa lösningar som kan underlätta vid vård av ALS-patienter.

Börje Salming tittar ut över Stockholm

Portalen för att lämna ansökningar öppnar den 2 maj 2023 och kommer att vara öppen till och med den 1 augusti 2023. De inkomna ansökningarna kommer att bedömas av det vetenskapliga råd som är kopplat till Börje Salming ALS-stiftelse. 

Det vetenskapliga rådet ger förslag till styrelsen för Börje Salming ALS-stiftelse och styrelsen fattar därefter beslut om tilldelning.

Vetenskapliga rådet

Det vetenskapliga rådet består av:

Maria Eriksdotter professor geriatrik, Karolinska Institutet, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset. 

Bo Norrving seniorprofessor neurologi, Lunds universitet.

Dorota Religa professor geriatrik Karolinska Institutet, överläkare och biträdande avdelningschef klinisk geriatrik, Karolinska universitetssjukhuset.

Elias Johansson docent och specialistläkare neurologi, Sahlgrenska Akademin.

Per Wester professor och överläkare medicin, Umeå universitet och Karolinska Institutet.

Fredrik Piehl professor neurologi, Karolinska Institutet, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset.

Länk till ansökningsportalen kommer att finnas på https://borjesalmingstiftelse.se/ från 8.00 den 2 maj 2023.

Hjälp oss i kampen mot ALS

Börje Salming ALS-stiftelse bidrar till att hitta en botande behandling av ALS