Forskning

Börje Salmings ALS stiftelse har som mål att främja medicinsk vetenskaplig forskning för att öka förståelsen och förbättra behandlingen av amyotrofisk lateralskleros, ALS.

Ulf Hedin, Caroline Ingre och Rolf Edberg berättar om ALS-forskning, status idag, förhoppningar om nya läkemedel och om hur ALS-vården fungerar. Filmen är från En kväll för Börje 2023.

Stiftelsens vetenskapliga råd

Stiftelsens vetenskapliga råd är sammansatt av experter inom svensk hjärnforskning med kunskap & erfarenhet av både experimentell och patientnära forskning.

Caroline Ingre om ALS-forskning

Caroline Ingre är forskningsledare på Karolinska Institutet. Hennes forskningsgrupp inom ALS bedriver forskning inom flera olika områden. Bland annat risk och korrelationer till exponering, spridningsmönster och överlevnad och livskvalitet och depression och kliniska behandlingsstudier.

Så bekämpar vi ALS

ALS kan bara bekämpas genom insamling av privata medel som går till ALS-forskning.

Caroline Ingre är forskningsledare på Karolinska Institutet. Hennes forskningsgrupp inom ALS bedriver forskning inom flera olika områden. Bland annat risk och korrelationer till exponering, spridningsmönster och överlevnad och livskvalitet och depression och kliniska behandlingsstudier.

Börje Salming tittar ut över Stockholm

Nyhet

Forskningsportalen öppnar

Börje Salming ALS-stiftelse tar emot ansökningar för finansiering av grundvetenskapliga och patientnära forskningsprojekt som är inriktade på studier av orsaker till ALS, utveckling av nya metoder för medicinsk behandling av sjukdomen samt projekt för innovativa lösningar som kan underlätta vid vård av ALS-patienter.