Börje Salming ALS-stiftelse utlyser anslag för forskare inom ALS-området

Börje Salming ALS-stiftelse bjuder in forskare att söka medel för att finansiera grundvetenskapliga och patientnära forskningsprojekt inom området ALS. Portalen för ansökningar kommer att öppna den 2 maj 2023.
Börje Salming tittar ut över en stad
Börje Salming ALS-stiftelse kommer under 2023 att dela ut medel till forskare inom ALS. Foto: Erik Thor

– Vi är glada över att redan under stiftelsens första verksamhetsår kunna ge möjlighet för forskare att söka medel från Börje Salming ALS-stiftelse. Det är tack vare det stora engagemang och generositet som klubbar, föreningar, företag och privatpersoner har visat för stiftelsen, säger Ulf Hedin, professor och överläkare kärlkirurgi Karolinska Institutet och forskningssamordnare Börje Salming ALS-stiftelse.   

Bota sjukdomen ALS

Börje Salming ALS-stiftelse bildades hösten 2022 i samråd med Börje Salming och hans familj. Börje Salming var själv starkt drivande att stiftelsens mål är att verka för att lösa ALS-gåtan, att förbättra behandlingen och att på sikt bota sjukdomen. 

Börje Salming ALS-stiftelse kommer att ta emot ansökningar för finansiering av grundvetenskapliga och patientnära forskningsprojekt som är inriktade på studier av orsaker till ALS, utveckling av nya metoder för medicinsk behandling av sjukdomen samt projekt för innovativa lösningar som kan underlätta vid vård av ALS-patienter. 

Sedan tidigare finns ett vetenskapligt råd kopplat till Börje Salming ALS-stiftelse. Det vetenskapliga rådet kommer att bedöma ansökningarna och ge förslag till stiftelsens styrelse. Det är stiftelsens styrelse som fattar beslut om tilldelning.  

Stiftelsens vetenskapliga råd

Det vetenskapliga rådet består av Maria Eriksdotter professor i geriatrik, Karolinska Institutet, överläkare Karolinska universitetssjukhuset, Bo Norrving seniorprofessor i neurologi, Lunds universitet, Dorota Religa professor i geriatrik Karolinska Institutet, överläkare och biträdande avdelningschef i klinisk geriatrik Karolinska universitetssjukhuset, Elias Johansson docent och specialistläkare i neurologi Sahlgrenska akademin, Per Wester professor och överläkare i medicin Umeå universitet och Karolinska Institutet samt Fredrik Piehl professor i neurologi Karolinska Institutet och överläkare Karolinska universitetssjukhuset. 

Portalen för ansökningar öppnar 8.00 den 2 maj 2023 och kommer att vara öppen till och med den 1 augusti 2023. Mer information och länk till ansökningsportalen kommer att finnas på https://borjesalmingstiftelse.se från och med den 2 maj 2023.

Text: Elisabeth Nore

Dela inlägg