Börje Salming ALS-stiftelse inrättar ett vetenskapligt råd

Börje Salming ALS-stiftelse har inrättat ett vetenskapligt råd, som kommer att stötta stiftelsen med sakkunniga bedömningar av ansökningar inför utdelning av forskningsanslag.
Ulf Hedin
Ulf Hedin, forskningssamordnare Börje Salming ALS-stiftelse. Foto: Pär Olsson

– Vi är stolta över att så välrenommerade personer har valt att ingå i stiftelsens vetenskapliga råd. De kommer att hjälpa oss vid kommande urval av forskningsprojekt för stöd från stiftelsen i kampen mot ALS, säger Ulf Hedin, professor kärlkirurgi och överläkare Karolinska Institutet samt forskningssamordnare Börje Salming ALS-stiftelse.

Stiftelsen planerar att öppna för att ta emot forskningsansökningar redan under det första verksamhetsåret. 

– Det var Börje Salmings och familjen Salmings tydliga önskan att stiftelsen ska bidra med forskning som kan komma att lösa ASL-gåtan och vi är glada att vi redan i år kommer att dela ut forskningsbidrag. 

Det vetenskapliga rådet består av: 

Maria Eriksdotter professor i geriatrik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Maria Eriksdotters forskning fokuserar på behandling av Alzheimers sjukdom och hon är grundare och föreståndare för det svenska kvalitetsregistret för kognitiva/demenssjukdomar, SveDem.

Bo Norrving seniorprofessor i neurologi vid Lunds universitet. Bo Norrving är en ledande hjärnforskare med många pionjärinsatser och är medlem i WHO:s strategiska rådgivningsgrupp för non-communicable diseases, svensk representant i World Federation of Neurology samt har varit president för World Stroke Organization. 

Dorota Religa professor i geriatrik vid Karolinska Institutet, överläkare och biträdande avdelningschef i klinisk geriatrik vid Karolinska Universitetssjukhuset. Dorota Religas forskning fokuserar på patienters skörhet vid demenssjukdomar och åldrande och sitter i styrelsen för Svensk Geriatrisk förening och är medlem i Expertrådet för äldres hälsa.

Elias Johansson docent och specialistläkare i neurologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborg. Elias Johansson leder en multidisciplinär forskargrupp inom strokeområdet. 

Per Wester professor och överläkare i medicin vid Umeå universitet och Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus. Per Wester har disputerat inom området demenssjukdomar och under har de senaste åren fokuserat på strokeforskning med studier inom diagnostik och preventiv behandling.

Fredrik Piehl professor i neurologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Fredrik Piehl arbetar kliniskt med ALS-patienter och forskar om inflammation och neurodegeneration vid sjukdomar i centrala nervsystemet med fokus på multipel skleros, MS. 

Under våren kommer mer information om när portalen för att lämna in forskningsansökningar öppnar, samt om processen för urval och tilldelning. 

Text: Elisabeth Nore

Dela inlägg