Din gåva gör skillnad!

Bakgrund

Vi får olika förfrågningar om samarbeten där privatpersoner eller företag vill göra olika aktiviteter eller insamlingar till förmån för stiftelsen. Det kan vara allt från Brödernas som under hela november har en meny till förmån för stiftelsen till Jämtlands Lucia.

För att vi ska få koll på vad varje insamling har för syfte, hur mycket de vill samla in och hur vår logga kommer att exponeras så vill vi att de fyller i en avsiktsförklaring. När vi ser att det är ett kortsiktigt samarbete nöjer vi oss med avsiktsförklaringen, när det blir ett längre samarbete så skriver vi ett samarbetsavtal.

Om Avsiktsförklaringen

Med denna avsiktsförklaring vill vi att du berättar mer om dina tankar runt en insamling eller ett samarbete. Fyll i kontaktuppgifter i formuläret nedan och dina tankar runt samarbetet så kontaktar Börje Salming ALS stiftelse dig.

Skicka din avsiktsförklaring

Stort TACK för ert engagemang!

Börje Salmings ALS stiftelse har som ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning för att öka förståelsen och förbättra behandlingen av amyotrofisk lateralskleros, ALS. Stiftelsen ska också skapa initiativ vars syfte är att underlätta och ge stöd för drabbade och anhöriga.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte dels genom att lämna ekonomiskt stöd till framstående forskare i Sverige eller utomlands, dels genom att lämna ekonomiskt stöd som på olika sätt bidrar till att sprida kunskaper om ALS och ge stöd till drabbade och deras anhöriga. Visionen är att skapa ett Familjecenter där samtliga stödresurser finns under samma tak. Detta är något som kraftigt skulle underlätta i sjukdomsprocessen för drabbade likväl anhöriga.

Din gåva gör skillnad!

Stort TACK för ert engagemang!

Börje Salmings ALS stiftelse har som ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning för att öka förståelsen och förbättra behandlingen av amyotrofisk lateralskleros, ALS. Stiftelsen ska också skapa initiativ vars syfte är att underlätta och ge stöd för drabbade och anhöriga.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte dels genom att lämna ekonomiskt stöd till framstående forskare i Sverige eller utomlands, dels genom att lämna ekonomiskt stöd som på olika sätt bidrar till att sprida kunskaper om ALS och ge stöd till drabbade och deras anhöriga. Visionen är att skapa ett Familjecenter där samtliga stödresurser finns under samma tak. Detta är något som kraftigt skulle underlätta i sjukdomsprocessen för drabbade likväl anhöriga.